Wii U新作「神奇宝贝大纷争U」公布!

CoroCoro月刊3月号公开了Wii U平台首款神奇宝贝游戏「ポケモンスクランブルU」(神奇宝贝大纷争U),将于今年春天发售在任天堂eShop发售。

Rumbleu

本作是神奇宝贝大纷争系列的超进化,集结了全部649种神奇宝贝,支持4人同时游戏,并且可以实现100只神奇宝贝同时对战。

消息来源:BulbaNewsNow